Svetla upozorenja na tabli - MojNoviAuto.com

... ili šta znači upaljeno svetlo X na tabli

Razvojem novih sistema na vozilu ispred vozača se nalazi sve više i više raznoraznih lampica koje pokazuju razna čuda koja se dešavaju na vozilu. Ovde ćemo pokušati da objasnimo šta znače određene lampice. Značenja simbola su preuzeta iz dokumentacije za Volkswagen vozila, ali se mogu primeniti i na druga vozila. Spisak ovih lampica nije konačan i povećavaće se u budućnosti.

Informativne lampice na tabli mogu se podeliti u tri grupe:

  • Crvene – lampice upozorenja koje upozoravaju na ozbiljniji defekt i potrebno je da zaustavite auto što pre, a da je zaustavljanje bezbedno
  • Žute – lampice upozorenja koje zahtevaju od vas neku akciju
  • Zelene – lampice upozorenja koje su tu informativne prirode

Kočioni sistem

Kočioni sistem

Crvena lampica je normalno aktivna ako je aktivirana parkirna (ručna) kočnica. Ako lampica „gori“, a parkirna kočnica nije aktivna, onda nedostaje ulje za kočnice. Ako je i posle dolivanja ulja lampica aktivna, kontaktirati servis da se kvar otkloni.

Sistem za hlađenje

Sistem za hlađenje

Ako se pojavi ova lampica, stanite kad je bezbedno i odmah isključite motor. Proverite da li je ispravan nivo rashladne tečnosti (da nije iscurila). Ako jeste iscurila, dolijte vodu (ili antifriz) do ispravnog nivoa tečnosti (prema indikaciji).

Upozorenje:pažljivo sa odvrtanjem čepa na hladnjaku jer može da izađe ključala voda (koristite krpu za odvrtanje i kao štit za ruku).

Ako posle dolivanja tečnosti i dalje stoji upaljena lampica, onda sistem za hlađenje ne funkcioniše. Kontaktirajte servis.

Pritisak ulja u motoru

Pritisak ulja u motoru

Lampica normalno gori kad se da kontakt i par sekundi posle startovanja motora. Ako se lampica upali u toku vožnje, zaustaviti se čim bude bezbedno i isključiti motor.

Proverite nivo ulja u motoru pomoću šipke. Ako je nivo ispod donje granice, dolijte određenu količinu  (obično 300-500ml) odgovarajućeg motornog ulja.

Startujte motor i sačekajte par sekundi. Ako se lampica ugasi, možete slobodno nastaviti sa vožnjom. Ako se ne ugasi, kontaktirajte servis. Vožnja automobila bez nedovoljnog nivoa ulja može ozbiljno oštetiti motor.

Servo sistem upravljača

Servo sistem upravljača

Lampica se pali kada ima problema sa pritiskom ulja u servu sistemu.

Ugasite motor i izvucite ključ nekih 30-tak sekundi i onda startujte motor.

Ako se posle toga lampica ne ugasi, a možete bezbedno upravljati vozilom, odvezite ga polagano do servisa.

Sistem vazdušnih jastuka i sigurnosnih pojaseva

Sistem vazdušnih jastuka i sigurnosnih pojaseva

Ako se lampica upali ili treperi, postoji greška u kolu sistema bezbednosti vazdušnih jastuka. Odvezite vozilo do servisa da se greška ispravi. Ako to ne učinite, može se desiti da se vazdušni jastuci i zatezači pojaseva ne aktiviraju u slučaju sudara.

Sistem napajanja električnom energijom

Sistem napajanja električnom energijom

Lampica označava grešku u električnom sistemu ili otkaz alternatora. Lampica normalno gori po davanju kontakta.

Ako možete da startujete motor, a lampica je i dalje upaljena, onda gledajte da u što kraćem roku odvezete vozilo na popravku. Ako ne učinite tako rizikujete da se akumulator isprazni u potpunosti i ošteti.

Blokada volana

Blokada volana

Ako je lampica crvena, nemojte upravljati vozilom. Potražite pomoć u servisu

Ako je lampica žuta, postoji greška u sistemu upravljanja. Ako je moguće bezbedno upravljati vozilom, odvezite se do servisa da se otkloni problem.

Ključ za pokretanje motora

Ključ za pokretanje motora

Ako je lampica crvena i motor radi, ne isključujte ga jer je moguće da nećete moći ponovo da ga aktivirate. Odvezite se do servisa da se otkloni kvar.

Ako je lampica žuta postoji greška u sistemu, odvezite se do servisa da se ustanovi greška.

Kopča za vezivanje pojaseva

Kopča za vezivanje pojaseva

Lampica je upaljena ako vozač ili suvozač nisu vezali svoje pojaseve.  Ako je lampica aktivna, a pojas jeste vezan, postoji greška koju je potrebno otkloniti u servisu.

Indikator otvorenih vrata

Indikator otvorenih vrata

Proverite da li su sva vrata dobro zatvorena. Ako jesu zatvorena, a lampica je i dalje aktivna, otklonite problem u servisu.

Indikator otvorene haube

Indikator otvorene haube

Označava da li je hauba dobro zatvorena. Ako jeste zatvorena, a lampica je i dalje aktivna, otklonite problem u servisu.

Indikator otvorenog prtljažnika

Indikator otvorenog prtljažnika

Proverite da li je prtljažnik dobro zatvoren. Ako jeste zatvoren, a lampica je i dalje aktivna, otklonite problem u servisu.

Indikator kontrole izduvnih gasova

Indikator kontrole izduvnih gasova

Ako je lampica stalno upaljena zaustavite motor, izvadite ključ na 30-ak sekundi, vratite ključ i pokušajte da startujete motor. Ako lampica i posle toga gori i vozilo ide sa umanjenom snagom, odvezite auto do servisa.

Ako lampica treperi, a vozilo vibrira i nema snage, nemojte voziti auto i potražite pomoć/šlepanje do servisa. Ako nema vibracija, a možete polagano i sigurno odvesti auto do servisa, učinite to.

Filter čestica čađi

Filter čestica čađi

Ova lampica je karakteristična za automobile sa dizel motorom sa ugrađenim filterom čestica čađi. Ovo obično označava početak procesa regeneracije filtera.

Ako je više od jedne lampice gori, nemojte voziti auto i potražite pomoć na putu. Filter čađi je zapušen.

Ako jedna lampica gori nastavite da vozite auto brzinom od oko 60km/h bar 15-ak minuta dok se lampica ne ugasi. Ako i posle toga se ne ugasi lampica, filter čestica je zapušen i mora se otići do servisa na njegovo čišćenje.

Sistem upravljanja motorom (benzinski motori)

Sistem upravljanja motorom (benzinski motori)

Vozite sporo i pažljivo do servisa da se utvrdi i otkloni greška.

Sistem upravljanja motorom (dizel motori)

Sistem upravljanja motorom (dizel motori)

Normalno je da lampica gori par sekundi kad se da kontakt. Označava da rade grejači dizel goriva.

Ako je lampica aktivna ili treperi dok motor radi, postoji greška u sistemu upravljanja motorom. Odvezite se polagano do servisa da se otkloni greška.

Nivo ulja u motoru

Nivo ulja u motoru

Ako je lampica stalno upaljena treba što pre doliti odgovarajuće ulje u motor.

Ako lampica treperi onda je senzor za očitavanje nivoa ulja neispravan. Proverite nivo ulja pomoću šipke i dolijte ulje ako je potrebno. Ako i posle toga lampica nastavi da treperi, kontaktirajte servis da se kvar otkloni.

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)

Kolo sistema protiv blokiranja točkova prilikom kočenja je neispravno. Automobil i dalje može da koči, ali treba pažljivo voziti/kočiti jer ABS i ESP (sistem kontrole stabilnosti) nisu aktivni. Odvezite se do servisa da se problem otkloni.

Sistem kontrole stabilnosti (ESP)

Sistem kontrole stabilnosti (ESP)

Ako se lampica povremeno pali, to znači da se ESP sistem aktivira jer ima potrebu za to (klizava podloga, agresivnija vožnja). To znači da sistem radi kako treba.

Ako lampica gori, onda je ESP sistem isključen ili neispravan. Ako je ESP isključen, možete ga aktivirati pritiskanjem dugmeta za aktiviranje. Ako se posle toga ugasi, sve je OK. Ako je i posle toga aktivna lampica onda ESP sistem ne funkcioniše. Auto može da se vozi, ali sa povećanom pažnjom. Odvezite auto do servisa da se problem otkloni.

Indikator pritiska u pneumaticima

Indikator pritiska u pneumaticima

Ako je lampica aktivna moguće je da pritisak u pneumaticima nije na normalnom nivou. Napumpajte pneumatike na nominalne vrednosti pritiska i zapamtite vrednost u računar (obično se pritisne neko dugme „Set“ u podešavanju senzora pritiska u putnom računaru). Ako se posle toga lampica ugasi, sve je OK. Ako ne, onda postoji greška u senzoru pritiska. Možete voziti dok vas lampica ne iznervira, onda odite u servis i otklonite kvar.

Sistem servo volana

Sistem servo volana

Ako akumulator nije skidan, a lampica gori, postoji greška u servo sistemu volana i treba otići do servisa da se greška otkloni.

Ako je akumulator skidan, onda je potrebno da se sistem resetuje. To ćete učiniti tako što ćete posle startovanja motora okrenuti volan u potpunosti levo, pa desno, i onda provozati neko kraće vreme brzinom 15 do 20km/h. Posle toga bi lampica trebala da se ugasi. Ako i dalje gori, otići do servisa da se problem otkloni.

Oznaka istrošenosti kočionih paknova

Oznaka istrošenosti kočionih paknova

Ova lampica označava da su paknovi (skoro) potrošeni. U cilju vaše bezbednosti odvezite auto što pre do servisa da se paknovi zamene.

Sistem vazdušnih jastuka i zatezača

Sistem vazdušnih jastuka i zatezača

Ako se lampica upali ili treperi onda postoji problem u kolu vazdušnih jastuka. Odvezite se do ovlašćenog servisa da se greška otkloni. Ako je ova lampica stalno aktivna, onda u slučaju sudara vazdušni jastuci se neće aktivirati.

Greška u automatskom menjaču

Greška u automatskom menjaču

Ova lampica se pali zajedno sa porukom na displeju. Pratite poruku i postupite u skladu s’ tim.

Vazdušno ogibljenje

Vazdušno ogibljenje

Ova greška ukazuje na problem u sistemu ogibljenja. To može da utiče na upravljanje vozilom, stabilnost i visinu vozila od zemlje. Odvezite se pažljivo do servisa gde će se greška otkloniti.

Prilagodljivi amortizeri

Prilagodljivi amortizeri

Greška u prilagodljivim amortizerima. Kontaktirati servis.

Zadnji spojler

Zadnji spojler

Greška u podizanju zadnjeg spojlera. Kontaktirajte ovlašćeni servis, a u međuvremenu ne voziti više od 120km/h jer može doći do gubljenja upravljivosti vozilom zbog smanjenog prianjanja na put.

Nadgledanje spoljnih lampica

Nadgledanje spoljnih lampica

Neka od spoljnih sijalica (pozicione lampe, rikverc, maglenke) nije ispravna . Pronađite neispravnu sijalicu i zamenite je.

Lampica stop svetla

Lampica stop svetla

Označava da je sijalica stop svetla neispravna. Proverite da li su sve sijalice stop svetla ispravne, zamenite one koje su neispravne.

Svetlosni senzor i senzor kiše

Svetlosni senzor i senzor kiše

Greška u senzorima za svetlo i kišu. Brisači i farovi se neće automatski uključivati, ali ako se uključe ručno, radiće. Kontaktirati servis da se uspostavi normalno funkcionisanje.

Podešavanje visine farova

Podešavanje visine farova

Postoji greška u sistemu kontrole visine farova. Kontaktirajte servis za otklanjanje greške.

Sistem automatskog podešavanja farova

Sistem automatskog podešavanja farova

Sistem automatskog podešavanja visine farova (Adaptive light control) ne funkcioniše automatski, tj. snop farova neće se automatski spustiti prilikom nailaska vozila u susret. Farovi će i dalje moći ručno da se obore. Kontaktirajte ovlaščeni servis da se greška otkloni.

Kuka za vuču

Kuka za vuču

Proverite kuku za vuču. Moguće da nije zabravljena posle izvlačenja ili uvlačenja. Ako posle ponovnog pokušaja da zabravite izvučenu kuku indikator je i dalje upaljen, nemojte priključivati prikolicu. Kontaktirajte servis za otklanjanje greške.

Indikator pokretnog krova (kabrioleti)

Indikator pokretnog krova (kabrioleti)

Indikator je upaljen prilikom otvaranja ili zatvaranja pokretnog krova. Ako je lampica aktivna, a krov je otvoren ili zatvoren, ponovite proceduru. Ako i se i posle toga lampica ne ugasi, kontaktirajte servis za otklanjanje greške.

Ključ nije u vozilu

Ključ nije u vozilu

Ova postoji samo u vozilima koja imaju bežični ključ za startovanje motora  (onaj koji ne mora da se ubaci u bravu ili slot već može ostati u džepu).

Indikator je pali ako se ključ ukloni iz vozila dok motor radi. Kad se motor ugasi, bez ključa neće biti moguće startovati motor.

Asistencija vožnje u traci

Asistencija vožnje u traci

Ova indikacija radi kad je aktivan sistem praćenja trake na putu, a trake na putu nisu detektovane. Ako se ova lampica upali zajedno sa porukom „System fault“, kontaktirajte servis za otklanjanje greške.

Pritisnite pedalu kvačila

Pritisnite pedalu kvačila

Pedala kvačila mora da bude pritisnuta prilikom startovanja motora. Kontaktirajte korisničko uputstvo za objašnjenje ove pojave.

Nivo tečnosti za pranje vetrobrana

Nivo tečnosti za pranje vetrobrana

Rezervoar za tečnost za pranje vetrobrana je prazan. Dopunite ga odgovarajućom tečnošću u zavisnosti od godišnjeg doba.

Indikator svetla za maglu

Indikator svetla za maglu

Ovaj indikator upozorenja označava da je aktivno svetlo za maglu na zadnjem kraju automobila. Uključite svetlo za maglu samo pri smanjenoj vidljivosti.

Nizak nivo goriva u rezervoaru

Nizak nivo goriva u rezervoaru

Indikator pokazuje da je nivo goriva u rezervoaru „na rezervi“. Odvezite se do obližnje benzinske pumpe i dolijte gorivo „za sve pare“.

Tempomat (kruz kontrol – Cruise Control)

Tempomat (kruz kontrol – Cruise Control)

Indikator je aktivan kada je aktiviran tempomat, tj. vožnja konstantnom brzinom. Ovo je normalna pojava. Kontaktirajte korisničko uputstvo o tome kako funkcioniše sistem.

Pritisnite pedalu kočnice (automatski menjač)

Pritisnite pedalu kočnice (automatski menjač)

Lampica koja se nalazi samo kod modela sa automatskim menjačem. Označava da je potrebno pritisnuti pedalu kočnice dok se menjač prebacuje iz parkirne pozicije (P) u poziciju za vožnju (D).

Asistencija vožnje u traci

Asistencija vožnje u traci

Ovaj indikator zelene boje označava da je sistem praćenja trake na autoputu aktivan i da su oznake na putu detektovane.

Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control)

Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control)

Indikator koji pokazuje da je adaptivni tempomat aktivan. Osim klasičnog tempomata znači da će sistem automatski pratiti brzinu i rastojanje vozila ispred auta i u skladu sa tim smanjvati / povećavati brzinu kretanja.

0-9 A B C D E F G H I K L M O P Q R S T U V W X Z